Bref Power Aktiv Zawieszka myjąco-zapachowa do muszli WC soczysta cytryna 4 x 50 g

Zakupy spożywcze online

Promocja do 04-12-2021

Bref Power Aktiv Zawieszka myjąco-zapachowa do muszli WC soczysta cytryna 4 x 50 g

13,99 zł zamiast 42,49 zł 69,95 zł/kg
do 04-12-2021 67% TANIEJ 42, 49 13, 99 28,50 TANIEJ
Opis

opis produktu

Innowacyjna formuła Bref Power Aktiv spełnia 4 funkcje, które zawarte są w dyskretnym i nowoczesnym opakowaniu. Nowa generacja kostek do toalet hamuje osadzanie się kamienia i pomaga utrzymać toaletę czystą i świeżą poprzez połączenie ochrony przed zabrudzeniami i extraświeżości.

składniki

>30% anionowe środki powierzchniowo czynne
5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa (Limonene)

przechowywanie

Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

BREF POWER AKTIV. Zawieszka myjąco-zapachowa do muszli WC. Uwaga. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwale skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać do odpadów komunalnych wg lokalnych zasad. Zawieszka sprawdzona pod względem możliwości otwarcia przez dziecko wg normy EN 862 (2006) - certyfikat niemieckiego Instytutu IVM.

wykrzyknik - Uwaga

nazwa uregulowana prawnie

Zawieszka myjąco-zapachowa do muszli WC.

przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: Zawieś Bref Power Aktiv pod obrzeżem muszli toaletowej.

adres zwrotny

Henkel Polska sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa tel. 22 56 56 000 Informacja dla użytkowników i personelu medycznego: tel. 32 41 20 100 e-mail: henkel.polska@henkel.com www.henkel.pl Informacje dot. postępowania w razie wypadku: tel. 12 411 99 99