KRET BIO ŻEL DO UDROŻNIANIA RUR 500 G

Zakupy spożywcze online

KRET BIO ŻEL DO UDROŻNIANIA RUR 500 G

10,89 zł
21,78 zł/L
Opis

opis produktu

Bio żel do udrożniania do łazienki i kuchni to oparty na enzymach produkt, który w przyjazny sposób udrożnia rury. Rozpuszcza zatory powstałe z zalegających w odpływie tłuszczów, odpadków kuchennych, włosów, osadów z mydła, odpadków organicznych. Enzymy niwelują nieprzyjemne zapachy wydobywające się z odpływu. Żel dociera do zatoru przez stojącą wodę. Nie niszczy uszczelek i połączeń kanalizacyjnych. Chroni instalację, ponieważ nie zawiera związków opartych na chlorze. Z uwagi na zawartość enzymów produkt wspiera działanie oczyszczalni przydomowych.

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Działą drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Zawiera Sodium Thioglycolate. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania par. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Pojemnik usuwać do segregowanych odpadów komunalnych. Produkt zawiera m.in.: <5% anionowe środki powierzchniowo-czynne, niejonowe środki powierzchniowo-czynne. Zawiera kompozycję zapachową, środki konserwujące (Benzisothiazolinone, Sodium Pyrithione), enzymy.

wykrzyknik - Uwaga

nazwa marki lub dystrybutora

Global Cosmed Group S.A.
ul. Kuziennicza 15
59-400 Jawor

przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: po zamknięciu dopływu wody wlać 100 ml żelu do syfonu. Pozostawić na 8 godzin (np. na noc). Po udrożnieniu spłukać dużą ilością wody. Profilaktycznie stosować raz w tygodniu. Nie stosować do instalacji aluminiowej.

adres zwrotny

Global Cosmed Group S.A. ul. Wielkopolska 3 26-600 Radom tel. +48 48 384 58 01 www.globalcosmed.eu