Pur Sekrety Świata Raspberry & Red Currant Płyn do mycia naczyń 750 ml

Zakupy spożywcze online

Promocja do 04-12-2021

Pur Sekrety Świata Raspberry & Red Currant Płyn do mycia naczyń 750 ml

4,59 zł zamiast 9,39 zł 6,12 zł/L
do 04-12-2021 51% TANIEJ 9, 39 4, 59 4,80 TANIEJ
Opis

opis produktu

Płyn do ręcznego mycia naczyń. Odkryj i rozkoszuj się egzotycznym zapachem Pur Sekrety Świata.

składniki

5-15 % anionowe środki powierzchniowo czynne
<5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa (Limonene)
środki konserwujące: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone

przechowywanie

Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

PUR SEKRETY ŚWIATA. Płyn do ręcznego mycia naczyń. Uwaga. Zawiera 2-metyloizotiazol-3(2H)-on, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady lekarza. Całko wicie opróżnione opakowanie usuwać do odpadów komunalnych wg lokalnych zasad.

wykrzyknik - Brak hasła ostrzegawczego

nazwa marki lub dystrybutora

Producent (patrz kod literowy przy dacie produkcji)
(A) Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH,
Erdbergstr. 29,
1030 Vienna,
Austria,
E-mail: henkel.austria@henkel.com,
www.henkel.com,
Tel.: +43 1 711 04 0
(S) Henkel Serbia d.o.o.,
ul. Bulevar Oslobođenja 383,
11000 Beograd,
Serbia

przygotowanie i stosowanie

Po umyciu naczynia dokładnie opłukać wodą.

adres zwrotny

Henkel Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa tel. 22 56 56 000 Informacje dla użytkowników i personelu medycznego: tel. 32 412 01 00, e-mail: henkel.polska@henkel.com www.henkel.pl Informacje dot. postępowania w razie wypadku: tel. 12 411 99 99