Sklep
/
Odstąpienie od umowy
Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają    Państwo    prawo    odstąpić    od    niniejszej    umowy    w    terminie    14    dni    bez    podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin   do   odstąpienia   od   umowy   wygasa   po   upływie   14   dni   od   dnia,   w   którym   weszli Państwo w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. spółkę Tychydis Sp. z o. o. ul. Budowlanych 75 43-100 Tychy, fax 32/324-20-26, e-mail : reklamacjeonline@leclerctychy24.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od   niniejszej umowy w drodze jednoznacznego  oświadczenia  (na  przykład  pismo  wysłane  pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą   Państwo   skorzystać   z   wzoru   formularza   odstąpienia   od   umowy,   jednak   nie   jest   to obowiązkowe.   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa   płatności,   w   tym   koszty   dostarczenia   rzeczy   (z   wyjątkiem   dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż   14   dni   od   dnia,   w   którym   zostaliśmy   poinformowani   o   Państwa   decyzji   o wykonaniu prawa   odstąpienia   od   niniejszej   umowy.   Zwrotu   płatności   dokonamy   przy użyciu   takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz do punktu obsługi klienta na adres sklepu E.Leclerc

Ul. Budowlanych 75, 43-100 Tychy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od

dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Mamy   obowiązek   niezwłocznie,   nie   później   niż   w   terminie   14   dni   od   dnia   otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie dokonane przez Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Możemy   jednak   wstrzymać   się   ze   zwrotem   płatności   otrzymanych   od   Państwa   do   chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli wybraliście Państwo sposób dostarczenia     rzeczy     inny     niż     najtańszy     zwykły     sposób     dostarczenia     oferowany przez przedsiębiorcę,   nie   jesteśmy   zobowiązani   do   zwrotu   Państwu   poniesionych   przez Państwa dodatkowych kosztów.

Będziecie Państwo musieli ponieść bezpośredni koszty zwrotu rzeczy.

 

Poniżej formularz odstąpienia od umowy:

formularz odstąpienia